FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması Hakkında-Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
42.805.539
Ulaşılacak Sermaye (TL)
85.611.078
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022
4.280.556
4.280.556,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022
Nâma
A Grubu, KRON1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRON00024
0
B Grubu, KRONT, TREKRON00014
38.524.983
38.524.983,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, KRONT, TREKRON00014
Hamiline
B Grubu, KRONT(RÜÇHAN), TRRKRON00016
80.450,107
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
42.805.539
42.805.539,000
100,00000
80.450,107
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylara yönelik bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
19.10.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
02.11.2023
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
17.07.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
12.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
23.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
20.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 150.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.805.539,00-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 42.805.539,00-TL nakit olarak artırılarak 85.611.078,00 -TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 80.450,107 TL nominal değerli paylar, 07.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa ‘da satışa sunulmuş olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 85.611.078,00 -TL'ye yükselmiştir.

Artırılan 42.805.539,00 -TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay hakkı kullanma tarihleri olan 19.10.2023-02.11.2023 arasında kullandırılan rüçhan haklarından 42.725.088,89 -TL ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 80.450,107 -TL nominal değerli payların 07.11.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satışa sunulup, ilgili payların tamamının satış işleminin 07.11.2023 tarihi itibariyle tamamlanmasından 1.233.969 -TL olmak üzere toplam nihai nakit girişi 43.959.057,86 -TL olarak gerçekleşmiştir.

Nakit olarak artırılan 42.805.539,00-TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama