FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.11.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMTEK00039
0
0
B Grubu, IEYHO, TRAMTEKS91B0
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21.11.2023 tarihli 2022 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin kararı:

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında 128.166.150,32 TL , TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'na uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında ise 12.161.969,23 TL dağıtılabilir kâr bulunmaktadır.

TMS/TFRS mali tablolarında yer alan 170.994.381 TL kârın Şirketimiz aktifinde yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışından kaynaklandığı ve nakit yaratmayan bir gelir kalemi olduğu,VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 28.892.646,18 TL kârın ise Şirket aktifinde bulunan makine ve techizatların konsolidasyon dahil olan şirketlerden Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ve Metemteks Sentetik İplik San.ve Tic.A.Ş.'ye satışından kaynaklandığı ve arizi nitelikte olduğu, her halükarda Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5' nin altında kalması nedeniyle 2022 yılında oluşan 12.161.969,23 TL net dağıtılabilir dönem kârının nakden dağıtılmamasına ve söz konusu tutarın geçmiş yıl kârları hesaplarına aktarılması hususunun Şirketimiz Genel Kuruluna önerilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2022 Yılı IEYHO Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
543.595.733,23
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
22.100.588,87
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
367.612.844
53.398.161,92
4. Vergiler ( - )
4.723.384
0
5. Net Dönem Kârı
268.211.419
53.398.161,92
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-139.405.165,04
-39.833.888,8
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-640.103,64
-640.103,64
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
128.166.150,32
12.161.969,23
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0

Kredi Hesaplama