FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProceduresConductedUnderArticleThreeHundredSeventySixOffTurkishCommercialCodeAbstract|
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı Kararı ile 04.10.2018 tarih ve 49/1126 sayılı Kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesinin 3. Fıkrası ve 15.09.2018 tarihli "6102 sayılı TTK'nın 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında hazırlanan 30.09.2023 tarihli finansal durum tablosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal durum tablosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatına aşağıda yer verilmektedir:

30 EYLÜL 2023

A -  TMS/TFRS ( SPK Mevzuatı) Çerçevesinde Hazırlanan  Finansal Durum Tablosu Özkaynak   (15.098.438) / B- Henüz İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülükler Kaynaklı Kur Farkı Zararı   16.393.531C- 2021 ve       2020     Dönemleri       Personel Giderlerinin ½'si   53.645.649D- TTK madde 376 Kapsamında Raporlanan Özkaynak   54.940.742

Sonuç olarak, Şirketin henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının ve 2021 ile 2020 dönemi personel giderlerinin ½'sinin Finansal Durum Tablosunda dikkate alınmaması sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK'nın 376. Maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama