FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
01.06.2022 - 31.05.2023 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.06.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.05.2023
Karar Tarihi
21.11.2023
Genel Kurul Tarihi
18.12.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.12.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Blok No:9/A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı ve karar tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.
4 - Şirketin 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
5 - 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6 - 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması.
8 - Şirketimizin (i) bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan ve (ii) mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden sonra doğacak ya da vadesi gelecek, gelir ve alacaklarının devri ve bu devre ilişkin 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması
9 - Şirketimizin bir önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde onunun üzerindeki borçlanmalar için 7405 Sayılı Kanun'da yer alan sınırlamalara uyularak, yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin müzakere ve karar alınması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2023 - 31.05.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve karar alınması.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 01.06.2023 - 31.05.2024 hesap dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması.
15 - 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap döneminde Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şİrketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İMZALI_compressed.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
OLAĞAN GENEL KURUL DAVET METNİ İMZALI.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.06.2022 - 31.05.2023 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Davet Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Kredi Hesaplama