FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[IMASM, LRSHO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfCompanySubjectToSale|
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
İmaş Makina Sanayi A.Ş.
oda_GroupOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Grubu
B
oda_NominalValueOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
22500000
oda_ProportionOfSharesToBeSoldToTheCapitalPercentage|
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
9,73
oda_TitleOfSellerCompany|
Satıcının Unvanı
Loras Holding A.Ş.
oda_TitlesOfBuyersNominalValueOfSharesToBeBought|
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) / 22.500.000 TL
oda_IntermediaryBrokerageHouses|
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
oda_TransactionPrice|
İşlem Fiyatı (TL)
15
oda_PriceMarginsAccordingToWholesaleTransactionRegulation|
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
12,58 TL - 18,94 TL
oda_DateOfTheTransaction|
İşlem Tarihi
24/11/2023
oda_ShareholdingStructureBeforeAndAfterTransaction|
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (Şirket) ortaklarından Loras Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,73'üne tekabül eden toplam 22.500.000 TL nominal değerli payların Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na 1 TL nominal değerli pay için 15,00 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/11/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama