FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimizce Exsa'nın Devralınması Suretiyle Birleşilmesine İlişkin SPK Onayı-2
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
CIMSA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2023
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2023
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
0,35995893
-
Nama

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SAHOL, TRASAHOL91Q5
2.040.403.931
59.972.038,18
0
2.100.375.969,18
SAHOL, TRASAHOL91Q5
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
2.040.403.931 TL
59.972.038,18 TL
0 TL
2.100.375.969,18 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
21.06.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
22.11.2023
SPK Başvuru Tarihi
21.06.2023
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nezdinde yürütülmekte olan başvuru Kurul'un 22 Kasım 2023 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, Şirketimizin ve Exsa'nın birleşmeye esas 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait Finansal Tabloları ile Özel Bağımsız Denetim Raporları ve Gayrimenkul Değerleme Raporları ekte yer almaktadır.

Paydaşlarımıza inceleme kolaylığı sağlamak amacıyla ilgili belgelerin imzaya sunulan dijital kopyaları ekte ilan edilmiş olup, bu belgeler imzalı asılları ile birebir aynıdır.

Son olarak, Sabancı Holding ve Exsa Birleşmesine ilişkin Güncel Soru ve Cevaplar dokümanına Yatırımcı İlişkileri internet sayfasından erişilebilmektedir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
SAHOL_BDR_30.06.2023.pdf - Diğer
EK: 2
EXSA_BDR_30.06.2023.pdf - Diğer
EK: 3
SAHOL_ic yonerge.pdf - Diğer
EK: 4
EXSA_ic yonerge.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama