FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin aktifinde yer alan maddi duran varlıkların güncel (gerçeğe uygun) değerlerinin tespiti amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile Değerleme Raporları düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Değerleme sonucu tespit edilen yeni değerler, TMS/TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacak olup, ayrıntılı açıklamalar ilgili dipnotlarda yer alacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama