FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.11.2023
Genel Kurul Tarihi
21.12.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.12.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Kızılırmak Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması.
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2022 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması.
8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
9 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması.
11 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek, temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2
Vekaletname Örneği 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2022 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2022 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2022 yılı çalışmalarını incelemek ve ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 21.12.2023 Perşembe günü saat 14:00'de, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Kızılırmak Salonu, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama