FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
28.11.2023
Genel Kurul Tarihi
25.12.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.12.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYLİKDÜZÜ
Adres
Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz aktifinde yer alan Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No:9/1, Beylikdüzü, İstanbul'da bulunan 531 ada - 1/2 parseller üzerindeki jelly üretim tesisinin, kayıtlı değerleri üzerinden %100 bağlı ortaklığımız olan Mavi Yıldız Makine Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete iştirak modeliyle, kolaylaştırılmış usulde, kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin ve bu işleme ilişkin hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu'nun ve Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin müzakere edilerek onaya sunulması,
4 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Kervan Gıda - Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucunda,

1-Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 25.12.2023 Pazartesi günü saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Beysan Sanayi Sitesi, Yakuplu Mah., Fuar Cd. No: 9/1 Beylikdüzü/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

oy çokluğu ile karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama