FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10-16.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan 2021 - 2025 yılları arasında geçerli 600.000.000 TL (altıyüz milyon TL) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2023 - 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere 2.000.000.000 TL (iki milyar TL)'ye arttırılması amacıyla esas sözleşmenin tadili hususu ekteki şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-45245 sayılı yazısıyla onaylandığı tarfımıza bildirilmiştir.


SPK tarafından onaylanan ekteki Esas sözleşme tadili için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapımış, başvurumuzun Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Kaım 2023 tarihinde E-50035491-431.02-00091349051 sayılı yazısıyla uygun görüldüğü Şirketimize iletilmiştir.

Esas Sözleşme değişiklik tasarısı yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.


Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama