FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
130.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
390.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SNPAM, TRASNPAM91B0
130.000.000
130.000.000,000
100,00000
SNPAM, TRASNPAM91B0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
130.000.000
130.000.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL)
29.901.835,14
Diğer (TL)
100.098.164,86
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SNPAM, TRASNPAM91B0
130.000.000
130.000.000,000
100,00000
1,00
SNPAM, TRASNPAM91B0
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
130.000.000
130.000.000,000
100,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
04.09.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
18.09.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
01.11.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
30.11.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 130.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 130.000.000 TL nakit karşılığı, 130.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 390.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 260.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (30.11.2023 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.