FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği,10. maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 30.11.2023 tarihinde aldığı kararla Şirketimizin geleceğe yönelik beklentilerinin, aşağıda belirtildiği şekli ile kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. 
E-ticarette büyüme hamlesiyle Türkiye'de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modelini 2022 yılı Şubat ayında hayata geçiren Teknosa, geçtiğimiz dönemde global örneklerinin üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Mevcut yüksek performans doğrultusunda E-Ticaret Brüt İşlem Hacmi'nin (GMV)* 2023 yılı sonunda 7,5 milyar TL, 2024 yılında ise 15 milyar TL'ye ulaşması beklenmektedir. Buna ek olarak E-Ticaret Net İşlem Hacmi'nin (NMV)* Perakende Toplam Net İşlem Hacmine Oranı'nın orta vadede %20‘ler seviyesine ulaşması öngörülmektedir. 
Teknosa, fijital perakendeci olma ve benzersiz müşteri deneyimi sunma vizyonuyla, müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme odaklı altyapı, sistemsel, süreçsel ve stratejik yatırımlarına önümüzdeki yıl da hız kesmeden devam etmeyi planlamaktadır. Ciro büyümesiyle orantılı olarak hızlandırılan yatırımların 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla 500 milyon TL ve 1 milyar TL olması planlanmaktadır.
Teknosa, mevcut ekonomik konjonktürde yaşanan zorluklara ve makroekonomik belirsizliklere rağmen, sürdürülebilir kârlı büyüme odağıyla büyümesini devam ettirerek, başarılı çoklu kanal stratejisi ve disiplinli maliyet yönetimi yaklaşımıyla Faiz, Amortisman Ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) marjını bu yıl ve gelecek yılda da yüksek tek haneli yüzde oranında korumayı hedeflemektedir.


                                                          2023                                                2024
E-Ticaret GMV                           7,5 milyar TL                                15 milyar TL
Yatırım Harcamaları      500 milyon TL                                  1 milyar TL
FAVÖK marjı                    Yüksek tek haneli                      Yüksek tek haneli 

E-Ticaret NMV/Perakende NMV        Orta vadede %20 seviyelerinde

*E-Ticaret Brüt İşlem Hacmi (GMV) KDV, iptal ve iade tutarlarını içermekte olup, Net İşlem Hacmi (NMV) bunlar hariç e-ticaret işlem hacmini ifade etmektedir.