FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ana faaliyet alanı olan termik santral elektrik üretimi ve buna bağlı olan madencilik alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.  Bununla beraber Şirketimiz konsolide finansal yapısı içerisinde ana kredilerini kapatmış ve serbest nakit akışı yaratmaya başlamıştır. Bu çerçevede Şirketimiz yıllık elde edeceği faaliyet karının %20 - %50 arasındaki kısmının imkanlar çerçevesinde gelirlerinin artırılmasına yönelik enerji sektöründe çeşitlendirilmiş yeni faaliyet alanlarına kaydırılmasını planlamaktadır. Aktarılacak ilave kaynak bu çerçevede ileride gerçekleşmesi planlanan temettü dağıtım imkanlarının önüne geçmeyecektir.

Şirketimiz, enerji alanında hedeflenen gelir çeşitliliği çerçevesinde Amerikan yönetiminin 18 Ekim 2023 tarihi itibariyle Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının yarattığı fırsatın da değerlendirilmesi ile Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından işletme, bakım ve üretim çalışmalarına yönelik imtiyaz hakkı tanınmış olan Multiservicios Tomlam CA şirketine dolaylı olarak %60,4 oranındaki payları ile hissedar olacaktır. 

Söz konusu şirket Venezuela'da yer alan ve 4 sahadan oluşan üretim bloğunda toplam 171 kuyudan oluşan hafif ve graviteleri 18° ile 60° API arasında değişen orta ham petrol üretimine sahip alanda Kalkınma Planı çerçevesinde PDVSA adına üretim faaliyetlerini gerçekleştirecektir. 

Sahalarda devlet adına ispat edilmiş yaklaşık 593 milyon varil petrol rezervlerinin olduğu tahmin edilirken, gaz rezervleri yaklaşık 1,373 milyon cubic feet seviyesindedir.

Bu çerçevede, 2024 yılının ilk 5 aylık dönemi içerisinde 6 Mn USD'lık ilk finansman sağlanması planlanmaktadır. İşletmenin faaliyete geçmesiyle üretimden oluşacak faaliyet gelirleri de dikkate alınarak ilave yatırım oluşturulacaktır. 

İlgili ülkeye yönelik yatırım ajans ve izinlerinin alınması ve tanıtımı ana ortağımız Odaş tarafından yapıldığı için tüm başvuru süreç ve işlemler Odaş üzerinden yapılmış olup takip eden 60 gün içerisinde söz konusu petrol ve doğalgaz sektörleri ile ilgili olan tüm faaliyetler, işletmeler veya ilgili hisselerinin Çan2 Termik A.Ş.'ye bedelsiz olarak devredilmesi hususunda Odaş ve Şirketimiz arasında 01.12.2023 tarihli protokol imzalanmıştır.

Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kredi Hesaplama