FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Şirketimize verilen 8.775.984,66 TL idari para cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesinde tanınan peşin ödeme indiriminden faydalanmak suretiyle dörtte üçü nispetinde kanun yoluna başvurma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ödenmiş olup, söz konusu idari para cezasına ilişkin 15/12/2022 tarih ve 22-55/863-357 sayılı Rekabet Kurulu Kararının iptali ve ödenen idari para cezasının faiziyle birlikte Şirketimize iadesi talebiyle yasal süresi içerisinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştır.