FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
30.11.2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu ve sürecin sonlandırılması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
06.11.2023
Genel Kurul Tarihi
30.11.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.11.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 3. 02 Kasım 2023 tarihli Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. için hazırlanan şirket değerleme raporlarının özet ve sonuç kısmı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
4 - 4. Şirketimizin Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'de sahip olduğu 86.153.846 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.532.441 TL bedelle Ramadan Kumova'ya satılması işlemi ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi,
5 - 5. Ramadan Kumova'nın Denge Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 59.248.261 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 326.519.494 TL bedelle Ramadan Kumova'dan satın alınması işlemi ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi,
6 - 6. Şirketimizin Fer Investment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'de sahip olduğu 13.867.531 TL nominal değerli payların Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporunda takdir edilen değer referans alınarak 85.433.375 TL bedelle Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'ye satılması işlemi ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi,
7 - 7. Gündemin 4. 5. ve 6. maddesinde bilgi verilen hususlar, SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde önemli nitelikte işlem olduğundan; a)Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı, b)Söz konusu işlem için olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları,c)Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher pay için 2,3722 TL olduğu,d)Ayrılma hakki kullandırmasına işlemin onaya sunulacağı Genel Kurul toplantısından itibaren en geç 6(altı) iş günü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,e)Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin bu hakka sahip olan ve borsada işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorunda olduğu,
8 - 7. f)Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını ayrılma hakkının kullanıma aracılık yapacak Bizim Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 327118 no'lu şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği,7-g)Ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerileceği,7-h)Ayrılma hakkına konu payların pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesi durumu saklı kalmak üzere, ayrılma hakkını kullanmak için başvuran pay sahiplerine pay bedellerinin Şirketimiz tarafından en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,7-i)Söz konusu işlemlerin genel kurulca reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
9 - 7. j) Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde söz konusu işlemden vazgeçilmesinin genel kurulun onayına sunulacağı Hususlarında genel kurula bilgi verilmesi,
10 - 8. Gündemin 4., 5. ve 6. maddelerinde bilgi verilen işlemlerin genel kurulun onayına sunulması,
11 - 9. Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 50.000.000 TL'yi aşması halinde, gündemin 4., 5. ve 6. maddelerinde bilgi verilen ve gündemin 8. maddesinde kabul edilmiş olan işlemlerden vazgeçilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
12 - 10. Geçmiş bağlı ortaklıklarımızdan, Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş. hisselerinin Cevdet Taşçeken'e satışı sürecinde Tayyar Raci Şaşmaz tarafından Şirketimizin uğratılmış olduğu zararın tazmin edilmesi amacıyla Tayyar Raci Şaşmaz'a karşı gerekli yasal yollara başvurulması ve halihazırda başlatılmış yasal işlemlere devam edilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
13 - 11. Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ayrılma Hakkı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3
vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 30.11.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı bugün saat 11:00'de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:181 Kağıthane/İstanbul'da şirket merkezimizde gerçekleşmiştir. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır. Pay Sahiplerimiz ve Kamuoyunun bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni
Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Denge Yatırım Holding 30.11.2023 Genel Kurul Hazirun Cetveli KVKK Kuralına Uygun Düzenlenmiş Hali.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30.11.2023 GENEL KURUL KVKK KURALINA UYGUN DÜZENLENMİŞ TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 11.00'de Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur. Saygılarımızla,Kredi Hesaplama