FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
120.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
26.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
117.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011
1.000.000
3.500.000,000
350,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVBTY00011
Nâma
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029
25.000.000
87.500.000,000
350,00000
B Grubu
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
26.000.000
91.000.000,000
350,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
65.190.632
Geçmiş Yıl Karları (TL)
25.809.368
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 29.11.2023 tarih ve 2023/30 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 26.000.000 TL'den 117.000.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri kararına istinaden 08.12.2023 tarihinde şirket yönetim kurulumuz tarafından yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda

Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6'ncı maddesinin Ticaret Siciline tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına


Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ek-9 VBT ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf

Kredi Hesaplama