FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı durumundaki, kapasite artırımı ve iyileştirme yatırımları ile iktisadi faaliyeti ve ekonomik verimliliği artırılacak olan "Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş." tarafından, 5 Aralık 2023 tarihinde KAP'ta duyurusunu yapmış olduğumuz şirket stratejimiz doğrultusunda paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmesine izin verilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile uyumlu hale getirilmesine ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin olarak başvuru gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222185

Kredi Hesaplama