FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimiz Genel Kurulunda 2022 Yılı Faliyetleri ile İlgili Kar Payı Dağıtılmaması Kararı Alınmıştır..
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
11.09.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.12.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
CASA, TREKRSS00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CASA, TREKRSS00014
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 21.12.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda 2022 Yılı Faliyetleri ile İlgili Kar Payı Dağıtılmaması Kararı Alınmıştır..

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
4.900.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
886.733,78
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
96.997.588
26.074.950
4. Vergiler ( - )
-38.794.193
-4.207.185
5. Net Dönem Kârı
58.203.395
21.867.765
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-93.266,22
-93.266,22
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
58.110.128,78
21.774.498,78
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
58.110.128,78
21.774.498,78
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. (Karar No:2023/08)

KARARLAR :

1- Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS 'ye göre 96.997.588 TL brüt, 58.203.395 TL net ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 121.356.367 TL brüt, 26.074.950 TL net dönem karı oluşmuştur.

2- Ekli kar dağıtım tablosunun kabulüne,

3- Artan işletme sermayesi ihtiyacı ve emtia fiyatları sebebi ile Şirketimizin Ortaklarına 2022 yılı dağıtılabilir net dönem karından kar payı dağıtılmaması hususunun Genel Kurul ‘a önerilmesine ve onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız..