FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2014
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
17.11.2014 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin bağlı ortaklığı Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.'nin ("Petlim") sermaye artırımına katıldığı ve söz konusu şirketin sermayesinin 150.000.000 TL'ye ulaştığı duyurulmuştu. 

Bu defa; bağlı ortaklığımız Petlim'in 21.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, şirket sermayesinin 150.000.000 TL'den 3.015.800.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili olarak 21.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda da; şirketimizin işbu sermaye artırımına, toplam 2.713.750.000 TL'nin nakit verilen borç kaynaklı alacaklarımızdan karşılanmasıyla katılmasına ve bu husustaki gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir. Petlim'in söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ve sermaye artırımının tescilini takiben Şirketimizin Petlim sermayesindeki payı %93,47 olacaktır.