FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tescil işlemi 28.12.2023 tarihinde yapılmış olup Ticaret Sicil Gazetesi 28.12.2023 tarih ve 10989 sayısında ilan edilmiştir. Güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
18/05/2023
18/05/2023
10834
6
28/12/2023
28/12/2023
10989