FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MARTI]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.10.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

24.10.2023 tarihli KAP açıklaması ile; bağlı ortaklığımız Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından, ana faaliyet konusu olan gayrimenkul geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Asana Gayrimenkul Proje İnşaat Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Asana") ve Suvon Gayrimenkul Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Suvon") pay sahipleri ile kapanış koşullarının sağlanması şartıyla Asana ve Suvon şirket paylarının 217.000.000 TL bedel ile iktisap edilmesi için sözleşme imzalandığı, sözleşme bedelinin nakden değil, kapanış tarihinde Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. uhdesindeki 50.000.000 adet MARTI (Martı Otel İşletmeleri A.Ş.) payının 4,34 TL birim fiyattan Asana ve Suvon pay sahiplerine devri ile ödeneceği bildirilmişti.

24.10.2023 tarihli KAP açıklaması sonrasında, ticari koşullarda bir değişiklik olmamakla birlikte devredilecek şirketler değişmiş olup, şirketler Asana Turizm Gayrimenkul Proje İnşaat Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Asana Turizm") ve Suvon Turizm Gayrimenkul Proje İnşaat Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Suvon Turizm") olarak değişmiş, bu konuda yeni sözleşme imzalanmıştır.

Kapanış koşullarının sağlanması ile; Asana Turizm Gayrimenkul Proje İnşaat Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Asana Turizm") ve Suvon Turizm Gayrimenkul Proje İnşaat Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Suvon Turizm") paylarının tamamı bağlı ortaklığımız Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş tarafından 29.12.2023 tarihinde devir alınmıştır. Bugün (02.01.2024) itibariyle söz konusu şirketlerin alım bedeli karşılığı 50.000.000 adet MARTI payları Asana Turizm ve Suvon Turizm pay sahiplerinin talimatları doğrultusunda virmanlanmıştır.

Asana  Turizm  şirketinin  aktifinde  Tekirdağ ili  Çerkezköy İlçesi GaziMustafaKemalPaşa mahallesinde bulunan 10.968,70 m2 Suvon Turizm şirketinde ise aynı lokasyonda 8.440,66 m2 arsa bulunmaktadır. Söz konusu gayrimenkullerin değerinin yapılan değerleme sonucu 12.10.2023 itibariyle KDV Hariç 272.400.000.-TL civarında olduğu değerlendirilmektedir.