FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
09.11.2023
Genel Kurul Tarihi
20.12.2023
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.12.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2022 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Şirketin 2022 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı Mali Tablo ve Raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
17 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ODAS Genel Kurul Daveti ve Vekaletname .pdf - İlan Metni
EK: 2
Invitation and Power of Attorney.pdf - İlan Metni
EK: 3
ODAS Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
ODAS 2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
ODAS General Assembly Information Document - 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
ODAS Dividend Distribution Table for 2022- EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.12.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Odaş Elektrik - Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Odas 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar