FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
03.01.2024
Genel Kurul Tarihi
30.01.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.01.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü GK Toplantısına Davet İlanı - 2024 dizgili.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 3 Ocak 2024 tarihinde;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 30 Ocak 2024 Salı günü saat 14:00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket genel merkezinde ilanlı olarak yapılmasına, mezkûr toplantının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı, ulusal gazetelerde www.celebiaviation.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

Ek: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı