FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
İhraç Belgesi için SPK Onayı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.09.2023
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2023
Denkleştirme Ödemesi
0
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
G2M Eksper Satış ve Dağıtım Hiz. A.Ş
Borsa'da İşlem Görmeyen
74,56
-
Hamiline

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
BIZIM, TREBZMT00017
60.000.000
20.476.074
0
80.476.074
BIZIM, TREBZMT00017
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
60.000.000 TL
20.476.074 TL
0 TL
80.476.074 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
08.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.12.2023
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
04.01.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
08.01.2024
Sermaye Tescil Tarihi
29.12.2023
Pay Dağıtım Tarihi
09.01.2024
Ödeme Tarihi
11.01.2024 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
10.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?
Evet
Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 200.000.000,-TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000,-TL'ndan 80.476.074,-TL'na artırılması sebebiyle yapmış olduğumuz İhraç Belgesi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2024 tarih ve E-29833736-106.02.02-47763 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. İşlem kapsamındaki pay dağıtım tarihleri ve SPK onaylı ihraç belgesi yukarıda belirtilmiştir.

Yıldız Holding A.Ş.'nin sahip olduğu G2MEksper Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin %90'ına karşılık gelen 100.312.425,-TL nominal değerli paylar, Şirketimiz tarafından devralınmaktadır. Söz konusu G2M paylarına karşılık, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin arttırılan 20.476.074-TL Nominal değerli payları Yıldız Holding A.Ş.'ye tahsis edilmektedir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
SPK Onay Yazısı.pdf - Diğer
EK: 2
Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğer