FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2019, 14.03.2022 ve 03.03.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yener Tarım İnşaat Madencilik Besicilik ve Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%4,05
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%2,54
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/01/2024
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Ek açıklamalarda belirtilmiştir.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Bağlı ortaklığımızın yürüttüğü kömür üretim faaliyeti kapsamında 2024 yılı planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için sözleşme imzalanmıştır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu;

Konya İli'nin Ilgın ilçesindeki linyit sahasında 2019 yılında hayata geçirilmiş olan ön madencilik planlaması kapsamında, sahada devam eden kömür üretim faaliyetleriyle ilgili olarak, 2024 yılı için planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Yener Tarım İnşaat Madencilik Besicilik ve Organik Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile +/- %20 toleranslı toplam 7.000.000 metreküp dekapaj işi için sözleşme imzalanmasına, sözleşme başlangıç birim dekapaj fiyatının 63 TL/metreküp olarak belirlenmesine ve sözleşmede belirlenecek şartlar doğrultusunda baz fiyatın her ay eskalasyona tabi tutulmasına

karar vermiştir.