FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[FRIGO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantıda;

  

 

  

Yönetim kurulumuzun 17.01.2024 tarih 03 Sayılı kararı;

  

 

  

Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıtılmasına yol açmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında ertelenmiştir. Ertelemenin Şirket'in meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

  

 

  

Erteleme kararı aldığı işlemlerin tamamlanması nedeni ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) marifetiyle kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir;

  

 

  

Buna göre;

  

 

  

Şirketimiz finansalları üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, Şirket'e ciddi faiz yükü oluşturan borçların kapatılmasına,;

  

 

  

İlgili borçların kapatılması için finansal ihtiyacın Şirketimiz iştiraki Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Şirket sermayesinde sahip olduğumuz %20.79 oranındaki 30.587.499,94 adet mevcut payların, 15.800.000 adedinin 5 yatırımcıya 6,12-6,51 aralığından borsa dışında satılmasına,

  

 

  

Satış fiyatının belirlenme yönteminde, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Borsa İstanbul' da işem gördüğü son 30 günlük ağırlıklı ortalamanın ortalaması olan 6,55 TL üzerinden yapılan %1 ile %7 oranında iskonto uygulanarak pazarlık usulü belirlenmesine,

  

 

  

Yapılan işlemler neticesinde; Ortaklığımızın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin hepsinin varlık (aktif) toplamına oranı %4,20 dir. İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %12,29 dur.  Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.3) önemlilik ölçütü başlıklı 6. Maddesi gereğince eşik değer olan %50'nin altında kaldığından, ayrılma hakkının doğmadığına,

  

 

  

Mevcudun oybirliği ile karar verilmiş olup işlemler tamamlanmıştır.

  

 

  

Kamuoyuna duyurulur.