FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün ulaşması nedeniyle.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
360.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
720.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012
12
12,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
A Grubu, EGSE1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00055
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020
18
18,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
B Grubu, EGSE4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00071
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
359.999.970
359.999.970,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
C Grubu, EGSER(RÜÇHAN), TRREGSR00063
867.793,634
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
360.000.000
360.000.000,000
100,00000
867.793,634
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
İbrahim Polat Holding A.Ş. tarafından yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arzından sonra satılamayan payları almak üzere satınalma taahhütnamesi verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
19.12.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
02.01.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.01.2024
SPK Başvuru Tarihi
17.11.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
21.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
20.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 360.000.000,-TL'dan 720.000.000,-TL'na çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğine onay verilmesi talebiyle 22.01.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EGSER-Esas Sözleşme Madde Tadil Metni.pdf