FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ve Türk Metal Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan anlaşmaya göre, 01 Eylül 2023 ve 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olmak üzere;

1. Zam (01.09.2023 – 29.02.2024)

a) 01.09.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve sözleşmenin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerden, 31.08.2023 tarihindeki ücretleri 65,00 TL/Saat'in altında olanların ücretleri 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 65,00 TL/Saat'e iblağ edilmesi, 

01.09.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında işe giren işçilerin ücretleri ise işe giriş tarihi itibariyle 65,00 TL/Saat'e iblağ edilmesi,

b) "a" bendinin uygulanmasından sonra, 

01.09.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve sözleşmenin imza tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.08.2023 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2023 tarihi itibariyle; 

01.09.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında işe giren ve imza tarihinde de iş sözleşmesi devam eden işçilerin saat ücretlerine ise işe giriş tarihi itibariyle, %32 oranında zam yapılması ve ardından hesaplanan saat ücretine maktu (seyyanen) olarak 30 TL daha eklenmesi 

c) "b" bendinin uygulanmasından sonra, sözleşmenin imza tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 01.09.2023 tarihi itibarıyla işyerinde çalıştıkları sürenin her tam yılı için (15 yılla sınırlı olmak üzere), 01.09.2023 tarihinde, bir defaya mahsus olmak üzere, 2 TL/saat kıdem zammı yapılması, (Kıdem zammının hesabında hizmet süresi ara vermeden devam eden emeklilik sonrası çalışanların, ilk işe giriş tarihlerinin dikkate alınması)

2.Zam (01.03.2024 – 31.08.2024)

01.03.2024 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 29.02.2024 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.03.2024 tarihinde, %30 oranında zam yapılması, 

01.09.2023 - 28.02.2024 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) enflasyon oranının daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon korumasının dikkate alınması,

3.Zam:

01.09.2024 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.08.2024 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.09.2024 tarihinde, 01.03.2024 - 31.08.2024 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranına 3 puan refah payı eklenerek elde edilecek oranda ücret zammı yapılması,

4.Zam:

01.03.2025 tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 28.02.2025 tarihinde almakta oldukları saat ücretlerine 01.03.2025 tarihinde, 01.09.2024 - 28.02.2025 tarihleri arasındaki TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında, ücret zammı yapılması,

Çeşitli sosyal yardım tutarlarının ilk yıl için %140, ikinci yıl ise TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında arttırılması,

Anlaşmaya  varılmıştır.