FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Garantiplast Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile ''Devralma Şeklinde Birleşme'' Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.01.2024
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2023
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
GARANTİPLAST GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYRK00018
4.266.470
4.266.470
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
42.858.530
42.858.530
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
47.125.000 TL
0 TL
0 TL
47.125.000 TL
Ek Açıklamalar

1-Şirketimizin yeniden yapılanma planları çerçevesinde, her nevi atıkların bertarafı ve geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren, halka açık olmayan 45.000.000 TL sermayeli GARANTİPLAST GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile, her iki firmanın piyasa deneyimlerinin yönetsel ve operasyonel açıdan daha etkin verimli kullanabilmek amacıyla Şirketimiz çatısı altında birleştirilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına,

2- Birleşme işleminin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat düzenlemelerine uyularak, GARANTİPLAST GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınarak Devralma Şeklinde Birleşme usulünde gerçekleştirilmesine,

3- Birleşme işleminin Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına,

4- Birleşme amacıyla gerekli belgeler/bilgiler (uzman kuruluş raporları, duyuru metni, birleşme sözleşmesi/raporu ve benzeri belgeler/bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin ve/veya onayların alınması için başvuru yapılmasına, gerekli tescillerin, ilanların ve özel durum açıklamalarının yapılmasına ve sair işlerin icrasına,

5- Gerekli tüm hazırlıklar ve ön izinler/onaylar tamamlandığında Birleşme işleminin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.