FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
28.09.2023
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
23.10.2023
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Dosyaya yapılan itirazın iptali ve iflas davası
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Global Menajerlik Limited Şirketi
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
2.001.253,40 Avro
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,62
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2023/677 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
25.01.2024
oda_Decision|
Alınan Karar
Alacağın varlığı konusunda rapor hazırlanmak üzere dosya bilirkişi heyetine tevdii edilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
06.06.2024
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
24.01.2023 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, Global Menajerlik Ltd. Şti. tarafından Şirketimiz aleyhine 2.001.253,4 Avro tutarında alacak için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde itirazın iptali ve iflas davası açıldığı, davanın reddine karar verildiği bildirilmiştir.

Bu karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir. İstinaf mahkemesi tarafından yerel mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmiş olup dava İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam etmektedir. 25.01.2024 tarihli duruşmada takip konusu alacağın varlığı konusunda rapor hazırlanmak üzere dosya bilirkişi heyetine tevdii edilmiştir. Bir sonraki duruşma 06.06.2024 tarihinde yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama