FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerinin şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, başta halka açık pay sahiplerimiz olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 31.01.2024 tarihinde,

  

a) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yer alan yetki kapsamında Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

  

b) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5'ini temsil eden 18.500.000 TL nominal değere sahip 18.500.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,

  

c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 925.000.000 TL olarak belirlenmesine,

  

d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

  

e) İşlemler için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.