FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda;  

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetilmesi,  Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, politikaların yürütülmesi ve takibi, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla bir Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına ve görev ve çalışma esaslarının Ek'teki gibi tespit edilmesine; komite üyeleri olarak ise aşağıdaki isimlerin atanmasına; komite üyeleri ve çalışma esasları hakkında, yapılacak olan ilk genel kurulda ortaklara bilgi verilmesine

karar vermiştir.

Komite Üyeleri:

Mustafa Coşkun KARADENİZ - Başkan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Serdal ÜSTEL - Üye (İK Müdürü)

Ayşegül BATMAZ - Üye (Entegre Yönetim Sistem Müdürü)


Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.