FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31 Ocak 2024 (bugün) tarihinde;

Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Fatma Çiğdem Bicik'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No : 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'inin ilgili maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde; Şirketimizde Denetim Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine,

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.