FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Payların geri alım programının başlatılması_İlgili şablona göre önceki açıklamanın revize edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.01.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
1 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
18.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
925.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Nominal Tutar (TL)
Sermayeye Oranı (%)
TKFEN, TRETKHO00012
31.01.2024
31.01.2025
18.500.000
5
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Borsa İstanbul'da oluşan hisse değerinin şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, başta halka açık pay sahiplerimiz olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli ilke kararı çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 31.01.2024 tarihinde,

a) Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde yer alan yetki kapsamında Şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süre ile geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

b) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5'ini temsil eden 18.500.000 TL nominal değere sahip 18.500.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına,

c) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 925.000.000 TL olarak belirlenmesine,

d) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,

e) İşlemler için Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,

karar vermiştir.