FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
360.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
720.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012
12
12,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
A Grubu, EGSE1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00055
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020
18
18,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
B Grubu, EGSE4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00071
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
359.999.970
359.999.970,000
100,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0
Hamiline
C Grubu, EGSER(RÜÇHAN), TRREGSR00063
867.793,634
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
360.000.000
360.000.000,000
100,00000
867.793,634
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
İbrahim Polat Holding A.Ş. tarafından yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arzından sonra satılamayan payları almak üzere satınalma taahhütnamesi verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
19.12.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
02.01.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.01.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
31.01.2024
SPK Başvuru Tarihi
17.11.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
14.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
21.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
20.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 3.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 360.000.000,-TL nakden karşılanmak suretiyle 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması üzerine, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine onay verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığımız başvuru, SPK'nın 31.01.2024 ve 48832 sayılı yazısı ile olumlu karşılandığı bugün öğrenilmiş olup, SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EGSER-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf