FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
225 kV Allal Al Fasi Trafo Merkezi ve 225 kV Hat Bağlantıları İşi
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
FAS Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu (ONEE)
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
04/10/2023
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
02/02/2024
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Teklifimizin kabul edildiği bildirilmiştir.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
8.079.181,15 Euro
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
FAS Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu (ONEE) tarafından düzenlenmiş olan Sr4110999 nolu "225 kV Allal Al Fasi Trafo Merkezi ve 225 kV Hat Bağlantıları İşi" ihalesi için vermiş olduğumuz 8.079.181,15 Euro tutarındaki teklifimizin kabul edildiği ve sözleşme imzalanması aşamasına geçildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.