FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kira Sertifikası İhracı ve Yetkilendirmeler Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
05.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı
600.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizin Fon Kullanıcısı / Kaynak Kuruluş olacağı yapıda; kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Şirketimiz ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi ("Halk VKŞ") arasında sözleşme imzalanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.06.2023 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan III-61.1 no.lu Kira Sertifikaları Tebliği'nin 10. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde kira sertifikası ihracı kapsamında Halk VKŞ'nin ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yetkilendirilmesine ve ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'in 6'ncı maddesinde düzenlenen yönetim sözleşmesine dayalı olarak; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve / veya nitelikli yatırımcılara 600.000.000-TL(AltıYüzMilyonTürkLirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikası ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması hususunda Ömer Faruk Çelik ve Hakan Kaya'nın müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.