FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[A1CAP, PRDGS, RTALB, KARYE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ve Şirketimizin bağlı ortaklıkları A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, ICG Finansal Danışmanık AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ.nin 25.01.2024 tarihli yönetim kurul toplantılarında;

- Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ("Kartal Enerji") sermayesindeki Koray Holding AŞ ve Orhun KARTAL'a ait payların bir kısmının ve/veya tamamının edinimi amacıyla teknik inceleme/değerlendirme süreçlerinin başlatılmasına,

- Kartal Enerji sermayesindeki payların edinimine ilişkin teknik inceleme/değerlendirme süreçleri sonucunda yatırım kararının netleşeceği, ilgili süreçlerin henüz tamamlanmadığı ve yatırım kararının kesinleşmediği göz önünde bulundurularak bahse konu süreçlerin sonuçlanması akabinde kamuoyuna açıklama yapılmasına ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6 ncı maddesi uyarınca açıklamanın ertelenmesine, ertelenme gerekçesinin ortadan kalkmasını takiben aynı gün kamuoyuna yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler ile ilan edilmesine, açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan pay ediniminin gerçekleşmemesi durumunda konuya ilişkin kamuya herhangi bir açıklama yapılmamasına

Karar verilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Kartal Enerji pay sahibi Koray Holding AŞ ile Şirketimiz, ICG Finansal Danışmanlık AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Smartgum Girişim Sermayesi Yatirim Fonu, A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında, 05.02.2024 tarihinde Koray Holding AŞ.ne ait;

- 1.-TL nominal değerli 2.200.000 adet A Grubu nama yazılı payın 81.082.472,09 TL bedelle Güler Yatırım Holding AŞ.ne,

- 1.-TL nominal değerli 2.750.000 adet A Grubu nama yazılı payın 101.353.090,12 TL bedelle RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ.ne,

- 1.-TL nominal değerli 2.750.000 adet A Grubu nama yazılı payın 101.353.090,12 TL bedelle ICG Finansal Danışmanlık AŞ.ne,

- 1.-TL nominal değerli 3.300.000 adet A Grubu nama yazılı payın 121.623.708,14 TL bedelle Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ.ne,

- 1.-TL nominal değerli 2.695.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın 73.914.201,90 TL bedelle Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Smartgum Girişim Sermayesi Yatirim Fonu'na,

- 1.-TL nominal değerli 2.695.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın 73.914.201,90 TL bedelle A1 Portföy Yönetimi AŞ Pardus Vizyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ve

- 1.-TL nominal değerli 14.810.002 adet B Grubu hamiline yazılı payın 406.185.335,05 TL bedelle A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na

Devredilmesi hususunda taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu pay devirlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunulacak olup, başvurunun olumlu sonuçlanması halinde pay devirleri gerçekleştirilecektir.

Pay devirlerinin öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesi sonrasında, A Grubu imtiyazlı payların sahibi olacak olan ve birlikte hareket eden Şirketimiz, ICG Finansal Danışmanlık AŞ, Pardus Girişime Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve RTA Laboratuvarlari Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ, Şirket'in toplam oy haklarının %55,56'sına sahip olarak Şirket'in yönetim kontrolünü sağlamış olacaklardır. Bu kapsamda, Şirketimiz, ICG Finansal Danışmanlık AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ tarafından, söz konusu pay devirlerinin tamamlanmasını takiben II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11 nci maddesi gereğince Kartal Enerji sermayesinde pay sahibi olan diğer (B) Grubu pay sahiplerine yönelik olarak zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır.

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Tebliğ'in 15 nci maddesi çerçevesinde;

- Payların satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 27,0035 TL ile

- Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce, pay alım teklifini doğuran pay alımları da dâhil olmak üzere, pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödenen en yüksek fiyat olan 27,4264 TL

Fiyatlarından yüksek olanı olacak şekilde 1.-TL nominal değerli (B) Grubu 1 adet pay için 27,4264 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu pay devrine izin verilmesi talebiyle Rekabet Kurumu'na yapılacak başvuru sonrası pay devirleri gerçekleştirilecek olup, pay devirlerinin tamamlanmasını takiben II-26.1 sayılı Tebliğ'de öngörülen süre içerisinde pay alım teklifi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla.