FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Arttırımının Tescili ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
35.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
DURDO, TRADUROF91D4
35.000.000
65.000.000,000
185,71428
DURDO, TRADUROF91D4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
35.000.000
65.000.000,000
185,71428
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
24.01.2024
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
Madde 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
14.09.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
19.01.2024
SPK Başvuru Tarihi
14.09.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
26.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
25.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
02.02.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, 35.000.000-TL çıkarılmış sermayesinin 65.000.000-TL tutarında artırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanması, hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.09.2023 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 18.01.2024 tarihli 2024/04 sayılı bülteni ile duyurulmuştur. Ayrıca Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme maddesinin tadili 02.02.2024 tarighinde tescil edilmiş ve 05.02.2024 tarih 939 sayılı Ticaret Sicil Gazetes'inde ilan edilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı tadil metni.pdf
EK: 2
İhraç belgesi.pdf