FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Yapılan Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
12.02.2024
İhraç Tavanı Tutarı
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
12.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi ile Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak; Şirketimizce 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, çeşitli vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına; borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine ve faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine; bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına; başvurunun olumlu karşılanması halinde onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek söz konusu ihraçlara ilişkin ve bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla tüm koşulların belirlenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve borçlanma aracı ihracına ilişkin gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili borçlanma aracı ihracı kararına istinaden, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün yapılmıştır.