FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

  

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"

  

FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI

  

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48-5) Portföye Alınacak Varlıklar ve İhraçlarına İlişkin Sınırlamalar başlıklı 24. Maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimiz yatırım politikalarına uygun olarak, Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun tamamı Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirket 'in belirlemiş olduğu "Portföy Yönetim Kısıtları" çerçevesinde portföyümüzün çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

  

Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki gibidir.

PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI

PORTFÖY YATIRIM STRATEJİSİ
MİN (%)
MAX (%)
EUROBOND
050
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
025
ORTAKLIK PAYLARI
0100
DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI
050
TERS REPO
0100
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
020
YATIRIM FONLARI
020
TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ
075
VARANTLAR
010

Kredi Hesaplama