FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000
143.633
1.059.835
5.604.057
-883.232
3.333.368
3.861.415
384.249
4.043.379
51.383.634
13.502.913
86.933.251
9.234.928
96.168.179
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
4.500.000
143.633
1.059.835
5.604.057
-883.232
3.333.368
3.861.415
384.249
4.043.379
51.383.634
13.502.913
86.933.251
9.234.928
96.168.179
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.866.109
-1.950.954
5.266.266
2.137.596
24.630.342
4.478.519
61.598.670
105.026.548
9.806.720
114.833.268
kap-fr_CashIncrease|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.500.000
-5.500.000
0
kap-fr_IssuedCapitalInflationAdjustmentDifference|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInConvertibleBonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.082
19.706
-4.916
-6
1
425.707
152.261
587.671
-16.876
570.795
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
12.486.279
-13.782.821
-1.296.542
-223.007
-1.519.549
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-1.307.884
-1.307.884
-226.322
-1.534.206
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
12.474.937
-12.474.937
0
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
11.342
11.342
3.315
14.657
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000
138.551
0
1.079.541
14.465.250
-2.834.186
8.599.628
5.999.012
25.014.591
8.521.898
58.795.620
-127.647
61.598.670
191.250.928
18.801.765
210.052.693
Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000
138.551
1.079.541
14.465.250
-2.834.186
8.599.628
5.999.012
25.014.591
8.521.898
58.795.620
61.471.023
191.250.928
18.801.765
210.052.693
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
10.000.000
138.551
1.079.541
14.465.250
-2.834.186
8.599.628
5.999.012
25.014.591
8.521.898
58.795.620
61.471.023
191.250.928
18.801.765
210.052.693
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.700.491
214.834
8.376.739
6.499.991
-22.055.900
3.932.965
72.253.773
85.922.893
16.732.907
102.655.800
kap-fr_CashIncrease|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_IssuedCapitalInflationAdjustmentDifference|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInConvertibleBonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2
51.860
6.715
-913
602
-119.882
35.396
-26.220
-33.199
-59.419
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
52.184.441
-61.134.873
-8.950.432
-341.802
-9.292.234
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-8.964.030
-8.964.030
-346.380
-9.310.410
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
52.170.843
-52.170.843
0
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
13.598
13.598
4.578
18.176
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000
138.553
0
1.131.401
31.172.456
-2.620.265
16.976.367
12.499.003
2.959.293
12.454.863
110.860.179
371.546
72.253.773
268.197.169
35.159.671
303.356.840