FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
133.500
43.129
7.101
-1.296
4.747
55.626
22.001
264.808
kap-fr_IncreaseDecreaseRequiredByTASEight|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
133.500
43.129
7.101
-1.296
4.747
55.626
22.001
264.808
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.055
100.364
101.419
kap-fr_CapitalIncreaseInCash|
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_InflationAdjustmentsToPaidInCapital|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
kap-fr_ConvertibleBonds|
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
18.334
-22.001
-3.667
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-3.667
-3.667
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.100
-1.100
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
17.234
-17.234
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500
43.129
7.101
-241
23.081
55.626
100.364
362.560
Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
133.500
43.129
7.101
-241
23.081
55.626
100.364
362.560
kap-fr_IncreaseDecreaseRequiredByTASEight|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
133.500
43.129
7.101
-241
23.081
55.626
100.364
362.560
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
503.196
503.196
kap-fr_CapitalIncreaseInCash|
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_InflationAdjustmentsToPaidInCapital|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
kap-fr_ConvertibleBonds|
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
-7.065
89.213
792
-100.364
-17.424
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-11.151
-11.151
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.018
-5.018
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
-7.065
84.195
792
-84.195
-6.273
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
133.500
43.129
36
-241
112.294
56.418
503.196
848.332