FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Paylar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
66.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
568.965,52
568.965,520
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
A Grubu, AKSU6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00079
32.459,923
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
32.431.034,48
32.431.034,480
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00087
234.557,247
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
33.000.000
33.000.000,000
100,00000
267.017,170
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
30.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
13.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
12.12.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 30.01.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 13.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen (A) Grubu imtiyazlı payların nominal değeri 32.459,923 TL ve (B) Grubu imtiyazsız payların toplam nominal değeri 234.557,247 TL olmak üzere toplam 267.017,17 TL'dir. Yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan (B) Grubu toplam 234.557,247 TL nominal değerli paylar 16.02.2024 ve 19.02.2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile nominal değerinden düşük olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan sermaye artırımına ilişkin İzahname'de detaylı olarak açıklandığı üzere, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (A) Grubu 32.459,923 TL nominal değerli imtiyazlı paylarda "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılmayacaktır. SPK'nın II-5.2 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği"nin 17/2 maddesi uyarınca, söz konusu (A) Grubu imtiyazlı paylar nominal değerden aşağı olmamak üzere Şirketimizin Borsada işlem gören (B) Grubu paylarının yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan kısmının Borsada halka arz süresinin son iki işlem gününde (16.02.2024 ve 19.02.2024) Borsa Birincil Piyasasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ağırlıklı ortalaması üzerinden Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi doğrultusunda, Yönetim Kurulunca diğer (A) Grubu pay sahiplerine teklif edilerek Şirket Merkezinde satışa sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.