FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.02.2024 (bugün) tarihinde, Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için adaylık beyanında bulunan Sn. Demet Özdemir, Sn. Halil Yurdakul Yiğitgüden, Sn. Fatma Çiğdem Bicik ve Sn. Salih Samim Aydın'ın, adaylık beyanları ve bağımsızlık beyanları ile söz konusu adaylıklara ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsızlığa ilişkin değerlendirme raporunu da içeren kararı incelemiş olup, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat uyarınca aday olabilme niteliklerine haiz olduklarına, bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 maddesi uyarınca SPK'na gerekli başvuruların yapılmasına, 

  

mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

  

Adayların bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri ekte yer almaktadır.