FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[LRSHO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmekte olan Loras Holding AŞ.nin  A Grubu imtiyazlı 20.000.000.-TL ve B Grubu imtiyazsız 364.000.000.-TL olmak üzere toplam 384.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, % 100 oranında artırılarak, A Grubu imtiyazlı 20.000.000.-TL ve B Grubu imtiyazsız 364.000.000.-TL olmak üzere toplam 384.000.000.-TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 768.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 24.01.2024 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 07.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu payların toplam nominal değeri 8.348.083,575 TL olup; 09 - 12 Şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile B Grubu payların Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışı gerçekleşmiştir. Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilen B grubu payların satış işlemlerinde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ERTUĞRUL ERDOĞAN
837.583
% 10,03
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
FUAT MAHMUZLU
600.000
% 7,19
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU
2.517.990
% 30,16
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA