FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
AKSUE
İlgili Şirket Ünvanı
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL)
33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
66.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
33.000.000
Pay Grup Bilgileri
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
234.557,247
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi
16.02.2024
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi
19.02.2024
Satılacak Payların Satış Fiyatı
Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği
Kaydi Pay
Başvuru Şekli
Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli
Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
AKSUE-ENG.pdf
EK: 2
AKSUE-TR.pdf