FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan (B) Grubu Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması ve Sağlanan Fon Tutarı ile (A) Grubu Payların Satışa Sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
66.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
568.965,52
568.965,520
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
A Grubu, AKSU6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00079
32.459,923
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
32.431.034,48
32.431.034,480
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00087
234.557,247
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
33.000.000
33.000.000,000
100,00000
267.017,170
0,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
30.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
13.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
12.12.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 30.01.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 13.02.2024 tarihinde tamamlanmış olup, yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen (B) Grubu toplam 234.557,247 TL nominal değerli imtiyazsız payların 16.02.2024 ve 19.02.2024 tarihlerinde Borsa'da halka arz edileceği 14.02.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulmuştur.

Söz konusu (B) Grubu payların 234.557,-TL nominal değerli kısmı 16.02.2024 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış" yöntemi ile Borsa Birincil Piyasa'da oluşan fiyat üzerinden toplam 3.290.358,-TL karşılığında satılmak suretiyle halka arz işlemleri tamamlanmıştır. Kalan 0,247 TL tutarındaki kusürat işlemi ise aynı tarihte serbest virmanla satılmıştır. Böylece, (B) Grubu payların halka arzı tamamlanmış olup, 16.02.2024 tarihi itibarıyla yeni pay alma haklarının kullanımı ve (B) Grubu payların halka arzı suretiyle toplam 36.023.344,-TL tutarında fon sağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Şirketimizin sermaye artırımına ilişkin İzahnamesinde detaylı olarak açıklandığı ve 14.02.2024 tarihli özel durum açıklamamızda bilgi verildiği üzere, (A) Grubu 32.459,923 TL nominal değerli imtiyazlı paylar (B) Grubu nominal değerli payların halka arzında satışa sunulan payların ağırlıklı ortalama fiyatı (14,03 TL) üzerinden (A) Grubu pay sahiplerine teklif edilecektir. Bu itibarla, (A) Grubu pay sahiplerimizin söz konusu fiyat üzerinden (A) Grubu 32.459,923 TL nominal değerli paylardan satın almak istedikleri tutarı 19.02.2024 tarihi Saat 16:00'a kadar Şirket Yönetimine yazılı olarak bildirmeleri beklenmektedir. Alınan teklifler SPK'nın II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde (A) Grubu pay sahipleri arasında dağıtıma tabi tutularak satış işlemleri tamamlanacaktır. (A) Grubu payların satışının gerçekleştirilmesi sonrasında, işbu sermaye artırımında ihraç edilen 33.000.000,-TL nominal değerli payların tümünün satış işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.