FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Yapılan Açıklamadır.

  

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'nin Finansal Raporların Bildiriminde Usul başlıklı 12/A maddesinde "Bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde bulunan işletmelerin, finansal raporlarını, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi ile aynı anda veya daha önce bildirmeleri esastır." hükmüne yer verilmiştir.

  

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü kılınmıştır.

  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun 12.12.2023 tarih ve 10744 sayılı kararında ise bankaların 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutulmayacağına karar verilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda Şirketimiz hâkim ortağı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarını TMS 29 hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutmakla yükümlü değildir.

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı Uyarınca Kurul Kararı'nda Şirketimizin de içinde yer aldığı kuruluşlar için finansal verilerin açıklamasına dönük olarak ek süre verilmiş ve Ana Ortaklık'tan sonra finansal raporları açıklama istisnası getirilmiştir.

  

Şirketimiz hakim ortağı Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 16.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Banka internet sitesinde (www.vakifbank.com.tr) ilan edilen 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal raporunun hazırlanmasında kullanılan Şirketimiz konsolidasyon paketi verileri ve raporun dipnotlarında bulunan 12.089.203 bin TL aktif toplamı, 9.283.512 bin TL özkaynak toplamı, 6.608.963 bin TL sabit varlık toplamı, 354.875 bin TL faiz gelirleri, 3.903.981 bin TL cari dönem karı, 2.332.117 bin TL önceki dönem karı verileri Şirketimizin bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış finansal verilerini içermektedir.

  

Şirketimiz finansal verileri verilen ek süre içerisinde TMS 29 hükümleri doğrultusunda enflasyon muhasebesi uygulamasına tabi tutulacak ve bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuya açıklanacaktır. Şirketimiz hakim ortağı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarında yer verilen Şirketimiz finansal verileri ile Şirketimiz tarafından açıklanacak finansal verilerimiz arasında enflasyon muhasebesi düzeltmesi kaynaklı fark oluşması beklenmektedir.

  

İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı bülteni ile duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

  

 Saygılarımızla,

  

 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

  

 

  

    Onur İNCEHASAN                                         Mustafa ŞENGÜL

  

     Genel Müdür                                              Yönetim Kurulu Üyesi