FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.12.2023
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
7.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
SPK Başvuru Tarihi
02.01.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
31.01.2024
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı iznimiz 2024 yılında 5 yıllık süreyi dolduracağından II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 (beş) yıl için uzatılması ile 7.000.000.000.- TL (yedimilyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000.- TL (onmilyar Türk Lirası)'ye çıkarılması, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadili hususlarında 02.01.2024 tarihinde Kurula başvurulmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 31.01.2024 tarih ve E-12233903-340.08- 48829 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün E-50035491-431.02-00093772415 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilmiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf
EK: 2
Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin SPK İzni ve Onaylı Tadil Metni.pdf